Wakacje

Wspaniałego i radosnego odpoczywania!

Informacje sekretariatu

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w godzinach 09.00 – 13.00

Pisemny egzamin maturalny poprawkowy

Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 26 sierpnia 2014r., o godz. 9.00.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego  - sala nr 24

Pisemny egzamin maturalny z matematyki - sala nr 27

Prosimy stawić się na egzamin o godzinie 8.30 i zabrać dokumenty potwierdzające tożsamość.

Harmonogram egzaminów poprawkowych promocyjnych

Matematyka

25 sierpnia 2014 r. – poniedziałek, godz. 8.00, sala 14

Skład komisji: I. Nadgrodkiewicz, A. Gąska, E. Mazur

 

Matematyka

25 sierpnia 2014 r. – poniedziałek, godz. 8.00, sala 27

Skład komisji: G. Gabryliszyn, K. Fałczyńska, M. Podoluk

 

PODZIĘKOWANIE FUNDACJI MAM MARZENIE

SZCZECIŃSKI ODDZIAŁ FUNDACJI MAM MARZENIE SKŁADA serdeczne podziękowanie tym nauczycielom i uczniom klas 1E, 2L,3L, którzy wsparli fundację i spełnili marzenie malutkiej Hani

Szczęście i uśmiech na twarzy Hani był najpiekniejszym podziękowaniem. 

 

WIZYTA W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

12 czerwca   2014 roku  w siedzibie Państwowej  Inspekcji Pracy w Szczecinie  odbyło  się podsumowanie  programu edukacyjnego  PIP   „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”  w którym brała udział również i nasza placówka.Tematem spotkania z inspektorami PIP było podsumowanie działań realizowanych w roku szkolnym 2013/14  dotyczących podniesienia poziomu wiedzy uczniów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne terminy

Do 17.06.2014 - wystawienie ocen rocznych, podania o egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, powtarzanie klasy.
19.06, 20.06, 23.06 - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
27.06 godz. 9.00 - hala sportowa - uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Rozdanie świadectw w klasach młodszych. Obowiązuje strój galowy.

27.06 godz. 12.00 ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów (hala sportowa)

DNI POLSKO - NIEMIECKIE

2 – 16 czerwca 2014
DNI POLSKO – NIEMIECKIE
pod hasłem

DZIEŃ WOLNOŚCI/TAG DER FREIHEIT

Minęło 25 lat od obrad Okrągłego Stołu i upadku Muru Berlińskiego.
Te wydarzenia są w obu krajach symbolem na nowo odzyskanej wolności i demokracji. Z tej okazji w naszej szkole odbędzie się:
1. Konkurs  plastyczny pt. „Po obu stronach granicy"

Konkurs

 

Strony

Gazetka szkolna