Informacje sekretariatu

Zapraszamy do odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Plan lekcji

W holu szkoły na parterze udostępniony jest plan lekcji obowiązujący od 1 września 2014 r.

Rok szkolny 2014/2015

PODZIĘKOWANIE FUNDACJI MAM MARZENIE

SZCZECIŃSKI ODDZIAŁ FUNDACJI MAM MARZENIE SKŁADA serdeczne podziękowanie tym nauczycielom i uczniom klas 1E, 2L,3L, którzy wsparli fundację i spełnili marzenie malutkiej Hani

Szczęście i uśmiech na twarzy Hani był najpiekniejszym podziękowaniem. 

 

WIZYTA W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

12 czerwca   2014 roku  w siedzibie Państwowej  Inspekcji Pracy w Szczecinie  odbyło  się podsumowanie  programu edukacyjnego  PIP   „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”  w którym brała udział również i nasza placówka.Tematem spotkania z inspektorami PIP było podsumowanie działań realizowanych w roku szkolnym 2013/14  dotyczących podniesienia poziomu wiedzy uczniów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne terminy

Do 17.06.2014 - wystawienie ocen rocznych, podania o egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, powtarzanie klasy.
19.06, 20.06, 23.06 - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
27.06 godz. 9.00 - hala sportowa - uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Rozdanie świadectw w klasach młodszych. Obowiązuje strój galowy.

27.06 godz. 12.00 ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów (hala sportowa)

DNI POLSKO - NIEMIECKIE

2 – 16 czerwca 2014
DNI POLSKO – NIEMIECKIE
pod hasłem

DZIEŃ WOLNOŚCI/TAG DER FREIHEIT

Minęło 25 lat od obrad Okrągłego Stołu i upadku Muru Berlińskiego.
Te wydarzenia są w obu krajach symbolem na nowo odzyskanej wolności i demokracji. Z tej okazji w naszej szkole odbędzie się:
1. Konkurs  plastyczny pt. „Po obu stronach granicy"

Konkurs

 

Strony

Gazetka szkolna