Współpraca z Uniwesytetem Szczecińskim

W dniu 13 października 2014 r. Zespół Szkół Nr 3 podpisał z Uniwersytetem Szczecińskim Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania umowę o współpracy. Uczniowie będą uczestniczyć we wspólnie organizowanych przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych.

Umowa o współpracy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH MATURALNYCH

24.08.2015, poniedziałek, godz. 09.00, sala 38

JĘZYK ANGIELSKI - EGZAMIN USTNY

           

24.08.2015, poniedziałek, godz. 09.00, sala 31

JĘZYK POLSKI - EGZAMIN USTNY

           

25.08.2015, wtorek, godz. 09.00-11.00 (120min), sala 28

JĘZYK NIEMIECKI - poziom podstawowy - EGZAMIN PISEMNY

 

25.08.2015, wtorek, godz. 09.00-11.50 (170min), sala 30

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH PROMOCYJNYCH

24.08.2015, poniedziałek, godz. 09.00, sala 27

MATEMATYKA

            egzaminatorzy  :    mgr inż. Aleksandra Gąska

                                             mgr Barbara Napiontek

 

24.08.2015, poniedziałek, godz. 09.00, sala 30

MATEMATYKA

            egzaminatorzy  :    mgr Katarzyna Fałczyńska

                                            mgr Edyta Mazur

 

Wakacje

Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych wakacji.
*** Absolwentów zapraszamy po odbiór wyników egzaminów maturalnych 30 czerwca o godz. 12.00
Informacje o egzaminach poprawkowych maturalnych zostaną podane po 1 lipca.
*** Egzaminy poprawkowe promocyjne odbędą się w dniach 24-26 sierpnia, szczegółowy harmonogram w gablocie na parterze.

Rejs Dezetami po Jeziorze Dąbskim

Dnia 11.06.2015r. został zorganizowany dla uczniów chcących zapoznać się z tajnikami żeglarstwa - rejs Dezetami po Jeziorze Dąbie. W rejsie udział wzięły osoby z klasy IL, II E i III E

Strony

Gazetka szkolna