Co uczeń powinien wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest ważnym etapem w edukacji każdego ucznia. Właściwe przygotowanie jest kluczem do powodzenia. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tym ważnym wydarzeniu.

Struktura egzaminu

Egzamin ósmoklasisty rozgrywa się przez trzy dni. Każdego dnia uczniowie przystępują do egzaminu z innego przedmiotu. Pierwszego dnia egzamin dotyczy języka polskiego i trwa 120 minut. Drugiego dnia przyszedł czas na matematykę, a egzamin z tego przedmiotu trwa 100 minut. Trzeci dzień jest poświęcony językowi obcemu nowożytnemu - angielskiemu, francuskiemu, hiszpańskiemu, niemieckiemu, rosyjskiemu lub włoskiemu - zależnie od tego, który język uczeń uczył się jako przedmiot obowiązkowy w szkole. Egzamin z języka obcego trwa 90 minut. Co istotne, dodatkowe 5 minut przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, nie jest liczone do czasu trwania egzaminu z każdego z przedmiotów.

Zasady egzaminu

W trakcie egzaminu uczniowie mogą mieć ze sobą tylko niezbędne przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem. Przy egzaminie z matematyki, wymagana jest również linijka. Użycie kalkulatorów, słowników czy jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych jest surowo zabronione. Arkusze egzaminacyjne z każdego przedmiotu składają się zarówno z zadań zamkniętych, gdzie należy wybrać jedną odpowiedź spośród kilku, jak i z zadań otwartych, które wymagają samodzielnej odpowiedzi przez ucznia.

Uczniowie mogą przynieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, która podczas egzaminu powinna znajdować się na podłodze. Wymagany jest dokument tożsamości, taki jak legitymacja szkolna, który należy okazać na żądanie. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamości, tożsamość ucznia może potwierdzić wychowawca lub inny nauczyciel z tej samej szkoły.

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej, uczniowie losują miejsca, przy których będą pracować. W czasie trwania egzaminu, nie wolno opuszczać sali. Jeśli uczeń jest chory i wymaga używania zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego lub niezbędnych leków, musi zgłosić tę konieczność przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu. Uczniowie, którzy spóźnią się do sali po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych, nie będą do niej wpuszczeni, chyba że przewodniczący zespołu nadzorującego uzna to za uzasadnione.

Członkowie zespołu nadzorującego, a także obserwatorzy, mogą poruszać się po sali w sposób niezakłócający pracy zdających, zachowując ciszę i nie zaglądając do prac uczniów.

Jeżeli uczeń zakończy pracę przed wyznaczoną godziną, powinien to zgłosić, podnosząc rękę. Po zgłoszeniu zakończenia pracy, uczniowie mogą opuścić salę, nie przeszkadzając innym.

Wyniki egzaminu

Po egzaminie, wyniki są prezentowane w formie procentowej oraz na skali centylowej. Warto zauważyć, że wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu w sprawdzoną i ocenioną pracę egzaminacyjną w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.

Egzamin ósmoklasisty może wydawać się stresujący, ale z dobrą wiedzą na temat tego, czego się spodziewać, można go podejść z większą pewnością siebie. Pamiętajcie, drodzy uczniowie, że to jest tylko jeden etap Waszej edukacyjnej podróży. Przygotowujcie się solidnie, ale nie zapominajcie o równowadze i odpoczynku. Podejdźcie do tego wyzwania z optymizmem i zaangażowaniem, a na pewno pokażecie z siebie to, co najlepsze. Powodzenia!

Najnowsze

Przygotowanie ucznia do sierpniowego egzaminu poprawkowego

Czy Twoje dziecko obawia się sierpniowego egzaminu poprawkowego? Czy stres związany z tą sytuacją zakłóca Wasz

Korepetycje do matury z chemii

Zrozumienie chemii to przykra konieczność to prawdziwa przygoda, pełna odkryć, która ro

Korepetycje do matury z biologii

Biologia, nauka o życiu, jest jednym z najbardziej fascynujących przedmiotów, jakie możemy poznawać. Od mikros

Korepetycje do matury z informatyki C, C++, Python, Java

Chcesz zrozumieć tajemniczy język, który kieruje naszym cyfrowym światem? Chcesz nauczyć się tworzyć programy,

Korepetycje do matury z języka polskiego (podstawa i rozszerzenie)

Niezależnie od tego, czy szukasz wsparcia w przygotowaniu do matury podstawowej, czy chcesz zdobyć maksymalną